Proizvodi:
Podna/Magacinska vaga: PALETA
 
Paleta
Merni opsezi:
od 300kg do 3.000kg
Klasa tačnosti (III)
Elektronska vag tipa palete
namenjena merenju mase pri
manipulaciji sa viljuškarima
Potpuno elektronska vaga
bez pokretnih delova
Zaštićeno od štetnog uticaja vlage
Oslonac na četiri merna pretvarača
Tariranje u celom mernom opsegu
Priključak za PC-računar ili štampač
Dodatna oprema:
  • Štampač vagarskih kartica
  • PC računar
  • Dodatni displej
  • Automat za doziranje
Platforma:
Broj mernih pretvarača: 4
Materijal: nerđajući čelik
Zaštita od preopterećenja: < 150%
Zaštita od vlage: IP67
Dimenzije: 1500mm x 1500mm
Visina platforme: 65mm do 80mm
Elektronski uređaj:
Tip: DIVA-11
Montaža: na stub, zid ili sto
Radni temperaturni opseg: 0'C do 40'C
Serijski interfejs: RS232/RS485
Zaštita: IP64 (IP67 opcija)
 
TIP Paleta/300 Paleta/600 Paleta/1200 Paleta/1500 Paleta/3000
Merni opseg do 300 kg do 600 kg do 1000 kg do 1500 kg do 3000 kg
Podeljak 0,1kg 0,2kg 0,5kg 0,5kg 1,0kg
Dimenzije u mm 1000 x 1000 do
1500 x 1500
1000 x 1000 do
1500 x 1500
1000 x 1000 do
1500 x 1500
1000 x 1000 do
1500 x 1500
1000 x 1000 do
1500 x 1500
2001 - Tuf Co. Cara Dušana 102, Zemun. tel. 011/2199-383, 011/2106-557, 063/203-971