Proizvodi:
Klanična vaga: KLAVA
 
Pela
Merni opsezi:
od 300kg i od 500kg
Klasa tačnosti (III)
Elektronska viseća klanična vaga
namenjena merenju mesa
Potpuno elektronska vaga
bez pokretnih delova
Zaštićeno od štetnog uticaja vlage
Tariranje u celom mernom opsegu
Priključak za PC-računar ili štampač
Dodatna oprema:
  • Štampač vagarskih kartica
  • PC-računar
  • Dodatni displej
Noseća konstrukcija:
Broj mernih pretvarača: 2
Materijal: nerđajući čelik
Zaštita od preopterećenja: < 150%
Zaštita od vlage: IP67
Širina mosta: 900mm
Elektronski instrument:
Tip: DIVA-11
Montaža: na stub, zid ili sto
Zaštita: IP64 (IP67)
Temperaturni opseg: 0'C do 40'C
Serijski interfejs: RS232/RS485
 
TIP Merni opseg Podeljak e=d Dimenzije mosta (mm)
KLAVA/300 do 300 kg 0,1 kg 900 max
KLAVA/500 do 500 kg 0,2 kg 900 max
2001 - Tuf Co. Cara Dušana 102, Zemun. tel. 011/2199-383, 011/2106-557, 063/203-971