Proizvodi:
Merni instrumenti: DIVA 11
 
Diva 11
Elektronski mikroprocesorski instrument za merenje mase, sile, pritiska i dr...
Klasa tačnosti (III)
Broj podeljaka do 3.000
Interna rezolucija: 30.000
Merenje i automatsko upravljanje procesom doziranja
Mrežno povezivanje, serijski interfejs RS485
Potpuno digitalna kalibracija i postavljanje parametara
Dodatna oprema:
- Input/output kartice
- alfanumerički displej
- tiket printeri i dr.
 

Diva 11

Displej: 7-segmentni LED displej, crveni (zeleni) 6-cifara 13mm
visina 8-indikatorskih LED za status,modus rada i mernu
jedinicu
Tastatura: 4 membranska tastera, prekrivena folijom i obeležena
kalotom. Zvučna signalizacija
Kućište:
 • plastificirani čelični lim
 • nerđajući čelik
 • plastično (samo varijanta za ugradnju)
Primena: Direktno povezivanje sa davačima sile (ili pritiska) i
prikazivanje rezultata merenja u klasi III, do 3000
ispitnih podeljaka.
Opcija: Povezivanje na PC-računar ili štampač
Kola
Kola

Diva 11/A Intel

Displej: Dot-Matrix LED displej, crveni, 12-karaktera,13mm
visina 2-indikatorske LED za status.
Tastatura: 6 membranska tastera, prekrivena folijom i obeležena
kalotom. Zvucna signalizacija
Kućište: 19" REK, Alu.profili, za ugradnju u komandne pulteve i
ormane. Kontrola doziranja više komponenti prema
zadatim recepturama u sistemima za automatsko
odmeravanje
Funkcije: grubo i fino doziranje, kontrola vremena smirivanja,
tolerancija, automatsko tariranje, automatska korekcija
presipa i kontrola pražnjenja vage i držanja vreće. Izbor
zadate vrednosti (set point), faktora presipa, odnosa
grubo/fino. Automatski brojač ciklusa i dr.
Dodatni uredaj: Drajver sa 16 izlaznih (tranz.) signala i 7 ulaznih signala
Recepture: 10 recepata, 12 komponenti

Diva - BC11

Displej: Dot-Matrix LED displej, crveni, 16-karaktera 13mm
visina 8-indikatorskih LED za status
Tastatura: 30 membranska tastera, prekrivenih folijom i obeleženih
kalotom. Zvučna signalizacija
Kućište:
 • plastificirani čelični lim
 • nerđajući čelik
 • plastično (samo varijanta za ugradnju)
Primena: Direktno povezivanje sa davačima sile (ili pritiska) i
prikazivanje rezultata merenja u klasi III, do 3000
ispitnih podeljaka.
Opcija: Povezivanje na PC-računar ili štampač
Kola
Kola

Diva 11/A

Funkcije:
 • Kontola doziranja jedne komponente u mašinama za
  automatsko odmeravanje i pakovanje
 • Grubo i fino doziranje, kontrola vremena smirivanja i
  tolerancije, automatsko tariranje, automatska korekcija
  presipa i kontrola pražnjenja vage i držanja vreće.
 • Izbor zadate vrednosti (set point), faktora presipa,
  odnosa grubo/fino, automatski brojač ciklusa i dr.
Dodatni uređaj: Drajver sa 3 ili 4 relejna beznaponska kontakta

Diva 100/A

Funkcije:
 • Kontola doziranja više komponenti prema zadatim
  recepturama u sistemima za automatsko odmeravanje
 • Grubo i fino doziranje, vreme smirivanja, tolerancije,
  automatsko tariranje, automatska korekcija presipa i
  kontrola pražnjenja vage i držanja vreće.
 • Izbor zadate vrednosti (set point), faktora presipa,
  odnosa grubo/fino, automatski brojač ciklusa i dr.
Dodatni uređaj: Drajver sa 16 izlaznih (tranz.) signala i 7 ulaznih signala
Kola
2001 - Tuf Co. Cara Dušana 102, Zemun. tel. 011/2199-383, 011/2106-557, 063/203-971