Proizvodi:
Kolska vaga: KOLA
 
Kola
Merni opseg:
20t do 50t
Klasa tačnosti (III)
Platformska vaga sa
4 do 8 mernih pretvarača
Merni instrument: DIVA-11 (TUF Co)
Betonska vaga
Štampač vagarskih kartica
Dimenzije mernog mosta:
(9m x 3m) do (18 x 3m)
Serijski interfejs za povezivanje sa
štampačem ili PC-računarom
Temperaturni opseg mosta: -20'C do +50'C
Tehnički opis:
Davači sile:
4 do 8 komada kapaciteta 10t do 30t
svaki hermetički zaštićen (IP68)
od prodora vode i drugih nečistoća
Veliki displej: 5 cifara
Program - VAGA MENADŽER:
- Instaliranje programa kolske vage koja radi u
Windows okruženju.
- Program kolske vage sa bazom podataka u
ACCESS-u.
- Svi podaci sa vage se memorišu u .mdb fajl
pogodan za kasniju upotrebu, pregled podataka,
filtriranje po raznim kriterijumima kao i prenos
podataka kod umrežavanja računara
- Podešavanje štampanja vagarske kartice na
postojećim formularima
 
Merni opseg (t) tip vage najmanji podeljak (kg) dimenzije platforme
20 NP-20-E 10 8 x 3
30 NP-30-E 10 10 x 3
50 NP-50-E 20 18 x 3
60 NP-60-E 20 18 x 3
Kola
© 2001 - Tuf Co. Cara Dušana 102, Zemun. tel. 011/2199-383, 011/2106-557, 063/203-971